Thursday, June 26, 2008

Budaya 3 monyet sakti

Pernahkah anda melihat patung tiga monyet sakti orang2 Buddha ? Monyet pertama menutup mulutnya, monyet kedua menutup telinganya,dan monyaet ketiga menutup matanya.Setiap monyet mempunyai nasihat kapada manusia,dan walaupun mereka tak dapat bertutur dalam bahasa manusia, mengunakan isyarat tanggan pun memadai untok di faham oleh manusia.
Nasihat monyet pertama bermaana..."Jangan bercakap perkara2 yang tidak baik".Nasihat monyet kedua..."Jangan mendengar perkara2 yang tidak baik". Dan nasihat monyet ketiga..."Jangan melihat perkara2 yang tidak baik". Secara keselurohan nasihat nya ia lah ..."Jangan buat perkara2 tidak baik".
Kesemua agama mengajar yang sama dalam bahasa yang berlainan dan budaya 3 monyet ini adalah asas semua agama Tuhan.Tetapi malangnya di zaman ini budaya ini di terbalikkan.

Seorang Pemimpin di tanya oleh seorang wartawan, "Tidakkah korupsi namanya jika anak dan menantu tuan berniaga dengan Kerajaan yang awak pimpin ?"
Jawab pemimpin itu , "Oh mereka tidak berniaga dengan kerajaan saya.Mereka meniaga dengan company luar negara. Jika mereka tidak beniaga mereka nak buat apa ?".Jika perkara itu benar kita terima tetapi ia nya satu pembohongan. Jika pembohongan berlaku bermaana,pemimpin itu tidak amalkan budaya 3 monyet,malah budaya itu sudah di terbalikkan.Budaya yang di pakai adalah budaya 3 monyat yang buka mulut,telingga dan mata pada perkara2 yang tidak baik.Nyata kita dapat lihat bahawa pemimpin itu telah tidak bercakap benar,tidak mendengar kebaikkan dan tidak nampak keburokkan gejala korupsi.Budaya yang tidak baik (korupsi) telah di anggap baik bagi pemimpin2 kita.
Itu pemimpin kita. Jika pemimpin kencing berdiri rakyat akan kencing berlari lah.Ramai juga rakyat yang berpendapat korupsi itu dibolehkan. Nilai2 murni yang di bawa oleh 3 monyet sakti itu sudah tak di terbalekkan.

Bila agaknya orang yang soleh akan gulingkan Yahudi Melayu yang berTuhankan duit ... seperti yang di janji Allah ?Kita ni di Malaysia maseh tak cukup korum/majority orang2 soleh agak nya, sebab itu kita di perintah oleh pemimpin haparak.

No comments: