Tuesday, February 26, 2013

BR1M Dan Duit Kertas Itu Haram

Saya menyahut cabaran Muhydin Yasin yang telah mencabar supay di fatwakan bahawa BR1M adalah haram.
Apakah bukti2 bahawa BR1M itu haram.?

1) BE1M adalah duit rakyat yang di ambil atau lebeh tepat, di pinjam tanpa kebenaran rakyat untok memacing undi. Memacing undi atau membeli undi adalah niat dan perbuatan yang salah dari segi democracy. SPR, dan SPRM tidak mahu ambil tindakan kerana mereka adalah alat UMNO/BN.Kerana hutang negara RM500 billion adalah 50% dari budjet, maka setiap satu ringgit, lima puoh sen adalah hutang.

2) Duit ptnjaman dari Bank Dunia kepunyaan Yahudi mengandungi riba yang amat besar dosanya.
Kini hutang UMNO/BN adalah RM500 billion dan jumlah akan berganda 2 kali apabila lambat di bayar. "UMNO/BN sedap berhutang,rakyat yang sakit membayar".

3) Allah kata riba itu haram. Rujuk Quran 2:275 " Orang-orang yang makan [mengambil] riba [1] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran [tekanan] penyakit gila [2]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [3] [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yang mengulangi [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
 Rujuk lagi Quran 2:276, Q2:278,Q3;130,Q4:163.
 
4) Duit kertas yang tidak ada sandaran kapada emas adalah duit tipu.Megamdakan wang kertas tanpa wang tuahm(emas) adalah riba.
Menguna duit tipu dan ber riba itu haram dari segi Islam. 
Rujuk rencana berikut untok pnerangan dan penjelasan lanjut.
 http://warongpakyeh.blogspot.com/2009/02/proof-of-kafirnomicsusuryriba.html
 http://warongpakyeh.blogspot.com/2011/03/monetary-revolution-why-use-fake-money.html
 http://warongpakyeh.blogspot.com/2012/10/how-world-is-debt-enslaved-by-private.html
 http://warongpakyeh.blogspot.com/2012/10/americas-war-on-god-made-money-gold.html



No comments: