Saturday, June 21, 2008

Revolusi dan Class Struggle.

Keiklasan sesaorang pemimpin itu terletak kapada niat untok membela rakyat kesemuanya ataupunmembela kroni2 dan dirinya sendiri.Sesaorang pemimpin di nilai dari falsafat ekonomi nya. Jika Rasullah di nilai dari ekonomi tanpa riba dan bersifat kasehan kapada rakyat miskin,maka pemimpin Muslin/Islam pun sepatut nya mempunyai falsafah ekonomi yang mirip ekonomi Rasullallah s.a.w.Rasullallalah boleh di katakan telah membawa agama dan juga ekonomi baru dan beliu boleh juga di katakan seorang Revolusionary.Beliau membawa cocept sadakah yakni mesra pada orang2 miskin,concept duit tanpa riba dan pemerintahan tidak berklas,yakni tanpa Raja dan tanpa hamba.
Karl Marx pernah berkata bahawa politik itu ekonomi dan ekonomi itu adalah politik.Dia juga berkata bahawa dunia politik sentiasa bergolakan antara klas (class struggle). Raja2 dan pemimpin klas atasa akan memerangi rakyat klas bawah.Ini akan berlanjutan hingga rakyat klas bawah akan kehilangan kesemua tanah dan harta nya.Bila ini terjadi rakyat klas bawah akan memberontak dan singkirkan klas atasa, dan mereka akan pimpin Negara tanpa berklas.Malang nya pemimpin2 di hinggap tamak dan keadaan ekonomi bertukar semula kapada ekonomi Kapilaisma,yakni pemerintahas klas atasan.

Adalah menjadi tanggung jawab rakyat miskin untok bertindak mengikut keadaan,sama ada mereka tertindas atau tidak oleh pemerinta mereka.Klas struggle akan berlaku tetapi tidak semestinya berpandukan Comunisisma.Kita boleh berpandukan Iran dan negara2 Barat yang mengamalkan Welfare State.
Jadi mari kita berfikir sejenak dan mengutarakan soalan yang relevan di zaman ini di negara Malaysia.
1) Adakah ekonomi kita ekonomi Islam yang tanpa riba dan mesra rakyat mislin ?
2) Adakah ekonomi Negara kita ekonomi tamak (Kapitakisma) di mana pemimpin memperkayakan diri sendiri drngan memiskinkan rakyat ?
3) Adakah sudah sampai masa untok revolusi rakyat ?

No comments: